Personuppgiftspolicy – GStours

Integritetspolicy

Den nya dataskyddslagen GDPR börjar gälla 25 maj 2018. Den nya lagen ersätter personuppgiftslagen (PUL). Det är viktigt att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter hanteras hos oss

Denna informationstext förklarar hur Global Sports Tour AB hanterar dina personuppgifter i relationen till oss.

Informationen vänder sig till dig som

  • Kund hos oss, som köper resepaket eller andra bokningar
  • Besöker vår hemsida, FB sida eller andra sociala medier
  • På andra sätt kommunicerar med oss

Liström Global Group AB, 559162-1072 med bifirma Global Sports Tours är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med lagstiftningen och skyddsförordningar. Vi behandlar era personuppgifter i samband med bokningar och försäljning av våra resor och andra aktiviteter. Ni samtycker om era personuppgifter i markandsföringssyfte (mailadress) för nyhetsbrev

Vilka personuppgifter behandlas av Global Sports Tours?

I samband med resor hanterar Global Sports Tour AB hanterar nedanstående uppgifter som ni själva har lämnat till oss

  • Beställning av resa/arrangemang
  • Namn, adress, E-mail, telefon, betalningshistorik
  • Samtycke särskilda behov
  • Ev allergier, funktionsnedsättning som bör informera leverantören av transport samt boende. Flyg,buss eller andra kommunikations operatörer samt hotell.
  • Samtycke vid information samt marknadsföring
  • Utskick med reseinformation samt program i samband med resor samt marknadsföring av nya resor och aktiviteter

Varför samlar vi in personuppgifter om dig?

För att vi skall ge den bästa möjliga upplevelsen samt att vi behöver det för att kunna kontakta er på flera olika sätt, vidare att kunna identifiera dig vid anmälan till resor och arrangemang. Uppgifterna används för att ställa ut biljetter och resedokument, för att göra hotellbokningar och genomföra betalningen av de tjänster du har beställt. Vi använder även era personuppgifter för administration.

Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och din resa. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Om du har godkänt vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig. Det är din e-postadress och dels uppgifter om din resehistorik. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av

Delning av personuppgifter

För att Global Sports Tour AB skall kunna genomföra paketresor till arrangemang så är vi tvungna att dela era personuppgifter med andra samarbetspartners/aktörer. Exempel på sådana partners är flygbolag, hotell samt tävling och arrangemangs organisationer både inom och utanför EU/EES. Leverantörerna av dessa tjänster har motsvarande skyldigheter gällande behandling av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och framgår av personuppgiftsbiträdesavtal.

Om ni inte medger denna delning kan vi ej fullfölja bokningen av resan

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Global Sports Tour AB lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att din senaste resa genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst enkelt via länk i nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på adress enligt ovan avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna.

I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som ar gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Vilka rättigheter har du som kund hos Global Sports Tour AB?

Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du anmäler dig till någon av våra resor eller arrangemang Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress.

OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-post.

Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).