Resegaranti

Resegarantin ska skydda resenärer när bl.a. paketresor ställs in eller avbryts.
Den som anordnar garantipliktiga resor ska ställa garanti hos Kammarkollegiet. Om resorna av någon anledning inte genomförs, ofta på grund av konkurs, kan garantin användas till att ge ersättning åt drabbade resenärer. För att få ersättning ska man ansöka hos Resegarantinämnden.

Resegarantilagen gäller för:
paketresor, transporter som sker tillsammans med paketresor, s.k. stolsförsäljning, paketreseliknande resor bestående av transport och inkvartering och utbildningsvistelse i kombination med transport, s.k. skolår.
Resegarantin gäller både för privatpersoner och för företag som köpt paketresor. För paketreseliknande resor, skolår och stolsförsäljning gäller resegarantin endast för privatpersoner. Den som enbart köper en reguljär biljett är inte skyddad av resegarantin.

Bestämmelser om resegaranti finns i resegarantilagen. EG-direktivet om paketresor (90/314/EEG) infördes i svensk rätt genom lagen om paketresor och resegarantilagen. Direktivet syftar till att samordna och öka det europeiska konsumentskyddet.

Global Sports Tours AB har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet